SwimTech

Programmet för dig som vill lära dig att simma crawl under enkla former.

Träningen kommer att individanpassas och utgå från dina förkunskaper och vilka målbilder du har för din simträning. Vi kommer bistå med en duktig simtränare och simtider för din träning. Men tränaren är bara närvarande ca 1g/v. Resten av tiden är det egen träning.

Program: Kursen är uppdelad i tränarledda träningar och perioder av egenträning där du utvecklar din teknik och kondition/styrka. Kursen består bl.a. av:

  • Egen tränare
  • Individuella upplägg
  • Teknikträning
  • Uppföljning
  • Egen träning
  • Tester
  • 3 månader omfattning på motionssimkortet inkl helger.

Träningstider

Genom att crawl inte är lämpligt eller tillåtet vid normal motionssim. Lägger vi ut på denna sida lämpliga tider för egenträning.

Måndag - torsdag: kl. 15.00 - 16.30

Tisdag, torsdag och fredag kl. 06.30 - 08.00

Måndag - torsdag efter kl. 19.30

Lördagar fr. kl. 11.00

 

Ingen motionsimning alls.
Dessa tider går det inte att simma alls. det pågår då olika aktiviteter i bassängen

Ö-viks racet
8/12 kl. 17:00 på fredag och slutatar på söndag kl.18:00

Skoltävling
Onsdag den 22/11 kl. 12.00-14.00


Paradiset  |  Lasarettsgatan 15  |  891 33 Örnsköldsvik  |  Tel 0660-885 90  |  paradiset@ornskoldsvik.se