Paradiset - Bad - Spa - Wellness

Säkerhet

Kund ansvar/krav

Vi på Paradiset är väldigt måna om att alla tar sitt ansvar för att göra allas badupplevelse så säker om möjligt. Att du som förälder är medveten om att det finns risker att besöka ett bad ser vi som viktigt. Vi vill därför försäkra oss om att du hela tiden har översikt på ditt barn och följer de punkter vi har listat nedan.  

  • För att få bada själv i våran anläggning bör man vara 12 år och man ska definitivt vara simkunnig. (200 meter varav 50 i ryggläge efter hopp på djupt vatten)
  • Barn som inte kan simma får aldrig vistas i någon bassäng/pool utan att du som vuxen vistas i direkt anslutning till eller badar tillsammans med barnet.
  • Armkuddar och andra flythjälpmedel får inte ses som ersättning till en vuxens tillsyn.
  • Ej simkunniga under 18 år får inte vistas i bassängerna utan medföljande badande vuxen.- Kom ihåg att det är du som ledare/målsman som ansvarar för att badet blir säkert.- Innan bad måste du duscha utan badkläder och med tvål.
  • Läs skyltarna innan du tar attraktionerna i bruk.
  • Alla glasartiklar är förbjudna.
  • Du får inte bada i underkläder.
  • Du får endast fota personer som tillhör ditt sällskap och gett sitt medgivande.
  • För att få bada själv i våran anläggning bör man vara 12 år och man ska definitivt vara simkunnig.

Personalen

Paradisets personal genomgår varje månad en serie tester för att säkerställa alla kunders trygghet. Testerna har tagits fram för att likna en verklig situation som kan uppstå på en anläggning som vår.
Vi har också tillsammans med Sandö räddningsskola tagit fram krisstödsplaner, utrymningsrutiner och bevakningsrutiner över anläggningen.

Paradiset  |  Lasarettsgatan 15  |  891 33 Örnsköldsvik  |  Tel 0660-885 90  |  paradiset@ornskoldsvik.se