Säkerhet

Kund ansvar/krav

Vi vill att alla våra besökare ska ha en trevlig upplevelse och känna sig trygga. För att alla ska trivas och bada säkert vill vi att du respekterar våra regler. Vi vill att du som förälder är medveten om att det finns risker att besöka ett bad. Vi vill därför försäkra oss om att du hela tiden har översikt på ditt barn och följer de punkter vi har listat nedan.  Vi vill att du läser igenom dessa, tack! Föräldrar/målsmän bör också förklara dem för sina barn.

 • För att få bada själv i våran anläggning bör man vara 12 år och man ska vara simkunnig. (200 meter varav 50 i ryggläge efter hopp på djupt vatten)
 • Barn som inte kan simma får aldrig vistas i någon bassäng/pool utan att du som vuxen vistas i direkt anslutning till eller badar tillsammans med barnet.
 • Armkuddar och andra flythjälpmedel får inte ses som ersättning till en vuxens tillsyn.
 • Ej simkunniga under 18 år får inte vistas i bassängerna utan medföljande badande vuxen.- Kom ihåg att det är du som ledare/målsman som ansvarar för att badet blir säkert.-
 • Följ alltid regler för attraktionerna för din egen och andras säkerhet.
 • I vår anläggning badar alla med badkläder. Små barn ska använda badblöja eller motsvarande. Kalsonger eller andra plagg är inte tillåtet.
 • Duscha utan badkläder innan bad: Hårspray, smink och textilrester försämrar vattenkvaliten. Ta därför som vana att alltid duscha före badet, så får vi ett renare vatten samtidigt som vi minskar kloranvändningen och därmed miljöbelastningen.
 • Inga kläder är tillåtna i bastun.
 • Anläggningen är rök-, alkohol- och drogfri.
 • Glasartiklar är förbjudna inom anläggningen.
 • Allt bad sker på egen risk.
 • Det inte är tillåtet att fotografera några andra än dina anhöriga. Det är inte tillåtet att fotografera i omklädningsrum, dusch eller bastu.
 • Inne i simhallen går vi och vi dyker inte från kanten vid den grunda delen av bassängen.
 • Av säkerhetskäl så låter vi bli att slå volter från kanten.

Personalen

Paradisets personal genomgår varje månad en serie tester för att säkerställa alla kunders trygghet. Testerna har tagits fram för att likna en verklig situation som kan uppstå på en anläggning som vår.
Vi har också tillsammans med Sandö räddningsskola tagit fram krisstödsplaner, utrymningsrutiner och bevakningsrutiner över anläggningen.

Paradiset  |  Lasarettsgatan 15  |  891 33 Örnsköldsvik  |  Tel 0660-885 90  |  paradiset@ornskoldsvik.se