Placeholder

BAD

Varför ska jag duscha innan bad?

Hårspray, smink och textilrester försämrar vattenkvaliten. Ta därför som vana att alltid duscha före badet, så får vi ett renare vatten samtidigt som vi minskar kloranvändningen och därmed miljöbelastningen.


Duscha hela dig innan du tar på dig dina badkläder.

 

Badkläder eller kläder med syntet är tillåtna att bada med,

 

Övrigt material är inte bra för vattenkvaliten t.ex. bomullsunderkläder.

Finns det handdukar och badkläder att låna?

Nej vi lånar inte ut varken handdukar eller badkläder. Om man inte har, elller har glömt att ta med sig handduk eller badkläder så finns det flera olika modeller till försjäljning här hos oss, i receptionen.

Kan man låna armpuffar i badet?

Nej vi lånar inte ut armpuffar. För barnens egna säkerhet vill vi, på Paradiset, att alla barn som inte är simkunniga ska ha armpuffar på sig. Om man har glömt armpuffar hemma eller inte har några alls finns de att köpa i kassan, i entrén.

Att tänka på vid besök i Paradiset

HOS OSS SKA NI HA KUL, NI SKA NJUTA OCH CHILLA


 • Duscha hela dig innan du tar på dig dina badkläder.


 • Badkläder eller kläder med syntet är tillåtna att bada med,
  Övrigt material är inte bra för vattenkvaliten t.ex. bomullsunderkläder.


 • Barnen håller man under uppsikt.
  Du ansvarar för dina barn. Lämna dem aldrig utan uppsikt.
  Man ska kunna simma 200 m för att bada själv.


 • En vuxen ska alltid vara inom armslängds avstånd från barn som inte kan simma.
  Barn som inte kan simma får aldrig vistas i badet ensam.


 • Åk en och en i vattenrutchbanorna. Följ skyltarna vid varje attraktion.


 • Åk max 2 st på en ring i vattenrutchbanan Magic eye och håll avstånd.


 • Åka alltid nedför, ingen stannar eller går uppför våra banor på grund av skaderisken för en själv och för andra.


 • Hos oss springer man inte inne på grund av skaderisken.


 • Använd trappor och gångar
 • Här klättrar vi inte över räcken.


 • Skutta gärna runt i snön vid utepoolen men låt snön stanna där och inte i poolen.


 • Vid medtagen mat rekommenderar vi att ni använder er av materail som inte går sönder så lätt på det hårda golvet. Tunnt glas eller porslin är därför inte rekommenderat.Viktigast av allt! Ha en glädjefull och energigivande stund hos oss med dina kära!

Fråga våra badvärdar om det är något, vi finns för er!

Får jag ha fika med mig?

Ja det går bra. Eget fika förtär man antingen runt motionsbassängen eller ute på gräsmatten. Komihåg att städa upp efter er, så är det alltid fint till nästa som fikar.

Under sommaren 2021 så ingår mat och glass i entrepriset.SPA

När får barn komma gå på spa?

På söndagar som inte följs av en afton eller röd dag har barn möjlighet att få nyttja vårt Spa i vuxens sällskap.

Måste man ha badrock?

Vi rekomenderar att man har badrock på spa. Badrocken skyddar dig och våra möbler. Det är omöjligt att upprätthålla en bra hygienisk standard om inte kunderna täcker underlaget innan de sätter/lägger sig. Vi rekomenderar därför att alla kunder använder sig av en badrock eller extra handdukar för detta ändamål. Vi vill tacka dig på förhand för din förståelse.


För att få nyttja restaurangen måste man ha badrock på sig.


Ha alltid något mellan dig och underlaget för allas trevnad!

Vad ska man ha med sig när man går på spa?

- Vi rekomenderar att man har med sig två handdukar, en handduk att sitta på under aufguss-sittningarna och en för att torka sig med efter att man duschat.

- Det går bra att ta med sig plånboken på spa om man vill äta i restaurangen eller om man önskar köpa något i baren. I våra värdeskåp förvarar du säkert dina tillhörigheter.

- En vattenflaska kan också vara bra att ha med sig.

- Om man vill nyttja restaurangen måste man ha en badrock med sig. Det kan även vara skönt att ha en badrock när man rör sig runtom i spa.

 

Ha alltid något mellan dig och underlaget för allas trevnad!

Varför får man inte ha med sig telefonen på spa?

Kom ihåg att vi har telefonförbud i hela spa-anläggningen.
Vi har det dels på grund av att vi försöker att skapa en miljö fri från stress där man kan få slippa undan vardagen för ett ögonblick men även på grund av möjligheten att ta bilder med sin smartphone.


Ha alltid något mellan dig och underlaget för allas trevnad!

ÖVRIGT

Covid - 19

Vi öppnar åter upplevelsebadet den 28 juni 2021!

Efter vår intensivsimskola som vi har mellan den 13 – 24 juni kan vi återigen öppna vårt upplevelsebad den 28 juni 2021. De rådande nationella restriktionerna gör dock att vi öppnar under speciella förhållanden där vi lägger fokus på att erbjuda aktiviteter för barn. Begränsningarna på 10 kvm per person gör att vi har skapat ett unikt erbjudande med 70 platser på förmiddagen och lika många på eftermiddagen för att kunna erbjuda trygga förhållanden i våra omklädningsrum och duschar. Tillsammans med entréavgiften köper man även mat som man kan hämta ut under sitt besök hos oss.

 

Följ oss gärna på facebook och instagram för att se vad som händer hos oss!

 

Instagram: paradisetbadspawellenss

Facebook: paradiset Bad Spa Wellness

 

Medlemskort är fortsatt frysta under den tid som pandemilagen gäller.
Spa är stängt under sommaren på grund av rådande restriktioner.

 

 

WE OPEN THE BATH AGAIN ON JUNE 28, 2021!

After our intensive swimming school that we have between 13 - 24 June, we can reopen our experience pool on 28 June 2021. However, the prevailing national restrictions mean that we open under special conditions where we focus on offering activities for children. The restrictions of 10 sqm per person means that we have created a unique offer with 70 seats in the morning and as many in the afternoon to be able to offer safe conditions in our changing rooms and showers. Along with the entrance fee, you also buy food that you can pick up during your visit with us.

 

Feel free to follow us on facebook and instagram to see what happens with us!

Instagram: paradisetbadspawellenss

 

Facebook: the paradise of Bad Spa Wellness

 

Membership cards remain frozen for the duration of the Pandemic Act.
The spa is closed during the summer due to current restrictions.

GDPR

När du registrerar dig hos Paradiset lämnar du uppgifter om dig själv som vi sparar i vårt medlemsregister. Uppgifterna lämnas även till kassasystemets leverantör i den mån de behöver det för att fullgöra sina åtaganden gentemot Paradiset, systemleverantören får dock inte använda uppgifterna i eget syfte. Uppgifterna kommer inte att överföras till ett land utanför EU/EES.


Enligt GDPR har du som medlem rätt att få information om behandling av de personuppgifter vi sparar. Som medlem hos Paradiset behandlas dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och behandling sker med medlemsavtalet som rättslig grund. Under ditt medlemsskap kommer Paradiset att tillföra och uppdatera sitt medlemsregister med sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god medlems- och regeistervård, så som t ex korrekta person, namn och adressuppgifter. Uppgifterna kommer att användas för att fullgöra Paradisets åtangande gentemot dig som medlem och informera dig om erbjudanden.


Vid förköp av biljetter för andra deltagare än dig själv ber vi om födelsedatum för att du inte av misstag ska köpa biljett för deltagare som är under 3 år. Dessa uppgifter sparas under den tid arrangemanget är eller som längst 12 månader. Paradiset kommer inte att använda dessa uppgifter till annat än just detta arrangemang.


Du äger rätt att på begäran ta del av de personuppgifter avseende dig som finns registrerade i Paradisets medlemsregister. Om uppgifter skulle visa sig vara felaktiga, åligger det Paradiset att vidta rättelseåtgärder. Du kan även vända dig till Paradiset om du har synpunkter på hur dina personuppgifter hanteras. Du kan läsa om dina rättigheter samt hitta kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på www.ornskoldsvik.se/gdpr. Paradiset sparar dina uppgifter i ett år efter din senaste kundkontakt med oss.

Medlemsinformation

Kära medlem,

nu är hösten här och nuvarande restriktioner trycker på att vi även fortsatt ska säkerställa förutsättningarna för att våra besökare ska hålla avstånd och inte bidra till smittspridningen.

För att göra det på ett sittsäkert sätt har vi blivit tvungna att begränsa antalet besökare i våra verksamheter och anpassa tiderna för verksamhetens öppethållande. Förändringarna innebär att vi öppnar verksamheten senare på dagar samt att vi har förbokning av plats på fredag, lördag och söndag beroende på abonnemang.

 

Vi förstår att de förändringar som detta innebär för dig som medlem innebär att du inte får samma sak för ditt medlemskap som när du tecknade det. Vi vill därför erbjuda olika möjligheter för dig så att du inte ska känna dig tvingad att betala för något du inte vill ha.

 

-Vi erbjuder dig därför att fortsätta ha medlemskapet fryst så länge vi har anpassningar av verksamheten utifrån pandemin. Nuvarande medlemskap är fryst till den 30 november 2021, därefter aktiveras det åter om du inte meddelar annat.

 

- Om du istället vill säga upp medlemskapet så får du givetvis pengarna tillbaka för kvarvarande period på ditt abonnemang.

 

- Vill du trots förändringarna aktivera medlemskapet så är vi tacksamma för dit stöd till verksamheten i dessa tider.

 


På gång

Kartvy som visar vara badhuset ligger. 

Sök